Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 159/2020 od 30.12.2020. godine, a stupila je na snagu 7.1.2021. godine.

 

U Uredbi o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina („Službeni glasnik RS”, broj 65/10), u članu 2. stav 1. tačka 1) podtačka (1) menja se i glasi: „(1) izvođenje rudarskih radova na pripremi, otvaranju, razradi, otkopavanju, transportu, odlaganju, odvodnjavanju, provetravanju i pripremi mineralnih sirovina kao i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini,”.

 

Podtačka (4) briše se.

 

Iznad člana 11. dodaje se naziv, koji glasi: „3. Praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih”.

 

U nazivu iznad člana 12. broj: „3” zamenjuje se brojem „4”.

 

U Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina, deo V. POSEBNE MERE PRI PODZEMNOJ EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA, u nazivu iznad tačke 14. reči: „zaposlenih koji rade pod zemljom” zamenjuju se rečju: „lica”. U tački 14.1. reči: „zaposlenih radi pod zemljom” zamenjuju se rečima: „i koji zaposleni rade pod zemljom, uključujući i druga lica”.

Celu uredbu možete preuzeti ovde: Uredba o izmenama i dopuni Uredbe

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.

Nova godina 2021.
Takmičenje „Bezbednost i zdravlje na radu svuda oko nas za vreme COVID-19”