Bora zaštita d.o.o.

Adresa:
Sedište: Vojvode Mišića 8/1, Valjevo

Kancelarija: Doktora Pantića 127, Valjevo (I sprat, stan br. 2)

Tel/Fax: (014) 239-508
E-mail: borazastita@gmail.com

Mi smo samo na jedan imejl daleko. Pogledajte koliko brzo odgovaramo na borazastita@gmail.com. (Zaista, čak i na pitanje: “Da li ste tu?”)

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. zašt. na radu
Tel: 064/303-202-7 email: vladan.mitrovic.bz @gmail.com

Borivoj Mitrović, dip. inž. zašt. na radu

Tel: 064/303-202-6 email: borivoj.mitrovic.bz@gmail.com

Slobodan Mitrović, dipl. inž. maš.

Tel: 014/239-508 email: slobodan.mitrovic.bz @gmail.com

Kontakt formular

Ime

E-mail

Vaša poruka