Preventivna rešenja za vanredne situacije

Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama definisane je obaveza pravnih lica i drugih subjekata da donesu sledeća dokumenata:

 • Procena rizika od katastrofa
 • Plan zaštite i spasavanja


Obavezu izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja imaju:

 • Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje;
 • privredna društva, zdravstvene ustanove izuzev apoteka; predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
 • ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
 • privredna društva i druga pravna lica od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja;
 • pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Procena rizika od katastrofa predstavlja najvažniji strateški dokument od velikog značaja za identifikaciju, određivanje nivoa i tretmana rizika od prirodnih i tehničko-tehnoloških opasnosti koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna i kulturna dobra.

Vršenjem procene prepoznaju se, definišu i analiziraju sva pitanja u vezi sa postojećim stanjem, opasnostima, efektima posledica, tretmanom rizika i odgovorima zajednice na pojavu prirodnih i drugih nesreća i to kroz sledeće korake:

 • Opis i stanje štićenih vrednosti;
 • Rizici i uzroci koji mogu dovesti do nesreća
 • Posledice koje mogu nastati usled pojava opasnosti
 • Utvrđivanje odgovarajuće organizacije i sprovođenja mera prevencije
 • Procena potreba i mogućnosti u obezbeđenju ljudskih i materijalnih potencijala.

Opis i stanje štićenih vrednosti; Rizici i uzroci koji mogu dovesti do nesreća, Posledice koje mogu nastati usled pojava opasnosti, Utvrđivanje odgovarajuće organizacije i sprovođenja mera prevencije, Procena potreba i mogućnosti u obezbeđenju ljudskih i materijalnih potencijala.

Licencirana lica za izradu Procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja su nosioci izrade ovih dokumenata, ali u izradi učestvuju zaposleni u privrednom društvu, odnosno članovi stručnog tima, određeni od strane rukovodioca. Stručni tim čine rukovodilac i članovi tima, različitih struka koji mogu najviše pomoći u konsultacijama, pružanju neophodnih informacija i podataka, omogućavanju pristupa dokumentaciji i grafičkim prikazima, kako bi dokumenti bili u potpunosti izrađeni u skladu sa Zakonom, prema zahtevima metodologije.

Procena rizika od katastrofa se donosi po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine. Ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio, procena rizika od katastrofa se donosi i ranije.

Nakon izrade i dobijanja saglasnosti na izrađenu Procenu rizika od katastrofa izrađuju se Planovi zaštite i spasavanja.

Plan zaštite i spasavanja predstavlja operativni dokument kojim se definišu mere, aktivnosti, snage i sredstva pomoću kojih se sprečavaju ili ublažavaju posledice katastrofa. Planovi imaju za cilj zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa. Izrađuje se na osnovu procene rizika i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, a redovno se usklađuje sa izmenama procene rizika.

BORA ZAŠTITA je dobila ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije dana 27.04.2021. godine.

Nakon što zakažete konsultaciju, naš licencirani tim izlazi na teren. Kod klijenta se vrši pravljenje tima za izradu dokumentacije i organizovanje načina i procedure za prikupljanje i dostavljanje potrebnih podataka. Obavlja se identifikacija opasnosti po štićene vrednosti. Utvrđuju se koje potencijalne prirodne ili izazvane nepogode predstavljaju pretnju (tu spadaju zemljotresi, klizišta, erozije, poplave, epidemije i pandemije, požari, eksplozije i drugo). Poslednji korak pre izrade dokumenta obuhvata poseban deo o mogućim scenarijima, proračunima, matricama rizika i drugo. Na kraju, Vaš dokument je spreman za reviziju od strane nadležnih organa, a mi ga izrađujemo u skladu sa Metodologijom za izradu traženih dokumenata.

Uz našu pomoć, spremno i bezbedno dočekajte vanredne situacije i kontrole!