Takmičenje „Bezbednost i zdravlje na radu svuda oko nas za vreme COVID-19”

U cilju promocije bezbednosti i zdravlja na radu i unapređenja kulture prevencije u Republici Srbiji, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu organizuje takmičenje „Bezbednost i zdravlje na radu svuda oko nas za vreme COVID-19” za izbor tri najbolje fotografije.

 

Na takmičenju mogu učestvovati sva punoletna lica iz Republike Srbije, osim lica koja su po bilo kom osnovu radno angažovana u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Svako lice može poslati maksimalno pet fotografija. Za svaku fotografiju neophodno je dostaviti popunjen Образац 1. Biće isključivo razmatrane fotografije koje budu dostavili njihovi autori.

 

Fotografije treba da ukažu na:

         važnost bezbednosti i zdravlja na radu u uslovima pandemije;

         prevenciju rizika;

         zaštitu života i zdravlja zaposlenih;

         dobru praksu bezbednosti i zdravlja na radu;

         kreativnost autora.

 

Neće biti prihvaćene fotografije:

         koje su objavljene ili nagrađene na nekom drugom takmičenju;

         na kojima je vršena digitalna obrada.

 

Fotografije treba da budu:

         dostavljene u digitalnom formatu u rezoluciji od najmanje 300 dpi;

         isključivo u GIF, JPG, BMP ili TIFF formatu;

         približne veličine A4 formata (21.0 x 29.7) cm;

         minimalne veličine od 2 MB.

 

Fotografije i Obrazac 1 se dostavljaju Upravi za bezbednost i zdravlje na radu na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd  ili na e-poštu: upravazabzr@minrzs.gov.rs

Rok za dostavljanje fotografija je 5. februar 2021. godine. Za dodatne informacije možete kontaktirati Upravu za bezbednost i zdravlje na radu na broj telefona 011/3347392.

 

Izbor tri najbolje fotografije vrši Komisija koju formira ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prof dr Darija Kisić Tepavčević.

 

Događaj povodom dodele nagrada organizuje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. Izložba fotografija i dodela zahvalnica najboljim autorima održaće se u drugoj polovini februara 2021. godine.

 

 

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina
Inspekcijska provera primene protivpandemijskih mera