Rizik od kovida na radu prepoznat u EU

Sve države Evropske unije prepoznaju da određni sektori poput zdravstva nose sa sobom profesionalni rizik od obolevanje od kovida 19. Pri tome, većina zemalja, njih 17, covid 19 vidi kao profesionalno obolenje u određenim sektorima, pokazuju rezultati istraživanja Eurostata.

Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka, Estonija, Francuska, Mađarska, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Švedska covid 19 prepoznaju kao profesionalno obolenje. Na drugoj strani Italija, Slovenija i Španija, kovid 19 posmatraju kao povredu na radu u određenim oblastima.

U ostalim državama ili nije definisano da li je kovid 19 profesionalno obolenje ili povreda na radu ili su obe mogućnosti predviđene.

Sektor u kome se najčešće kovid 19 posmatra kao profesionalno obolenje jeste zdravstvo kao i usluge socijalne zaštite.

Pojedine zemlje međutim i u drugim oblastima prepoznaju rizik od profesionalnog obolevanja od kovida. Tako u Estoniji vazdužni saobraćaj pripada oblastima u kojima je prepoznat rizik od profesionalnog obolevanja od kovida 19, dok su u Švajcarskoj obuhvaćeni i obrazovni sektor ali i vatrogasne službe.

Kriterijumi da bi kovid 19 bio prepoznat kao profesionalno obolenje uglavnom podrazumevaju da osoba ima simptome kovida 19, pozitivan PCR test ali i rad u uslovima gde je moguće zaražavanje odnosno kontakt sa osobom koja je mogla da bude prenosilac virusa.

Evropska komisija pozvala je zemlje članice EU da kovid 19 klasifikuju kao profesionalno obolenje.

 

izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/wdn-20210928-2

 

Prijava za dualno obrazovanje
Sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu 112 EXPO - 2021. godine