Prijava za dualno obrazovanje

Od danas počinje prijava poslodavaca za prijem učenika po dualnom modelu obrazovanja za narednu, školsku 2022/2023. godinu.
 
Poslodavci koji žele da prime novu generaciju učenika, mogu podneti prijavu putem veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/.
 

Prijava je otvorena do 30.novembra 2021.godine.

Za prijavu je potrebno da kreirate profil Vaše kompanije na veb portalu, ukoliko to već niste učinili, i da putem portala, podnesete:

1. Zahtev za akreditaciju za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani, ukoliko za isti već nemate akreditaciju i

2. Izjavu o spremnosti za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani u kojoj navodite broj učenika koji želite da primite, grad/opštinu na kojoj će se obavljati učenje kroz rad, a opciono možete navesti i predlog škole sa kojom žele da uspostave saradnju.

Uputstvo za prijavu možete naći u prilogu. Takođe, dostupan je i video tutorijal na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=7dvmvsUfgiA.

Ukoliko je Vaša kompanija akreditovana za učešće u dualnom obrazovanju, podnosite samo Izjavu o spremnosti za obrazovni profil za koji imate akreditaciju. Ukoliko želite da se prijavite za obrazovni profil koji do sada niste realizovali i za koji nemate potvrdu o akreditaciji, potrebno je da pored izjave podnesete i novi zahtev za akreditaciju za taj profil/e, a dodatno i prateću dokumentaciju koja je navedena.

Za učešće u dualnom obrazovanju, neophodno i da imate i dovoljan broj licenciranih instruktora. Ukoliko u Vašim redovima ne postoji lice sa licencom za instruktora u dualnom obrazovanju ili ukoliko želite da obučite dodatne instruktore, putem portala možete podneti i Zahtev za obuku instruktora. Tutorijal za podnošenje zahteva za obuku instruktora možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=7HDOhJ8juGE.

Na bazi prikupljenih Izjava, Privredna komora Srbije formira predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlja ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja – broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije. Konačnu odluku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje krajem aprila 2022. godine. Na profilu kompanije na veb portalu, možete pratiti status podnete izjave o spremnosti i u svakom trenutku biti informisani o tome u kom statusu je Vaša izjava.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o bеzbеdnosti i zdravlju na radu
Rizik od kovida na radu prepoznat u EU