Sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu 112 EXPO – 2021. godine

U  periodu od 23-24. novembra 2021. godine na Beogradskom sajmu održao se  Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu 112 EXPO, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.

Cilj sajma je ukazivanje na značaj bezbednosti i zdravlja na radu, oblasti zaštite od prirodnih katastrofa i posledica ljudskog nemara, analizi zakonskih rešenja u ovoj oblasti, zbrinjavanju u vanrednim situacijama i  ostalim temama iz ove oblasti.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru 112 Expo, problematizuje teme kao što su: Efekti izvršenih inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u uslovima pandemije – rad na daljinu, mere zaštite zaposlenih osoba sa invaliditetom i podsticaju poslodavcima; Solidarno preduzetništvo – drugačiji način poslovanja; Radno angažovanje po osnovu ugovora u radu i ugovora van radnog odnosa; Odgovor sistema socijalne zaštite na kovid-19 – nove organizacije rada.

U sredu, 24. novembra, takođe u okviru 112 Expo, obrađene su teme: Ergonomska strategija za preventivu mišićno-koštanih oboljenja; Upravljanje rizikom umora; Primenu propisa, način i postupak upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu; Demonstraciju korišćenja virtuelne ćelije.

Ministarka Kisić Tepavčević je na sajmu napomenula da živimo u vreme kada je reč prevencija ključna reč. Međutim, istakla je ministarka, da se prevencija ne odnosi samo na zarazne bolesti i ne samo na bolesti. To je reč koja je osnova napretka. Prisutne je, ministarka, obavestila da okosnicu novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu čini prevencija. Na takav način, želja je zakonodavca da reši odnos obaveza poslodavca i prava zaposlenih. Istovremeno cilj je da se dobije zakon koji će na jedan savremen način uključiti preventivu i dati joj pravi smisao. Istakla je ministarka da pun efekat možemo postići aktivnim učešćem poslodavaca i zaposlenih. Rezultat svega je unapređenje sistema kojim se dostižu najviši standardi bezbednosti i zdravlja na radu…

Rizik od kovida na radu prepoznat u EU
Pravilnik o izmeni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama