Kampanja za bezbedan i zdrav rad

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu je nastavila sprovođenje Kampanje „Bezbedan rad-Zdrava budućnost“ i u 2020. godini.
Medijska kampanja za bezbednost i zdravlje na radu se sprovodi putem emitovanja radio džingla na radiju S2 i video spota na temu bezbednosti i zdravlja na radu na TV Prva, čiji sadržaj možete pogledati na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na sledećem linku:
Brošure:
Plana preventivnih mera na sprečavanju pojave i širenja zarazne bolesti
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima