Plana preventivnih mera na sprečavanju pojave i širenja zarazne bolesti

Novim „Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti“, u ovom slučaju epidemije izazvane virusom SARS-Cov-2 (Covid – 19), precizirane su obaveze poslodavca na prevenciji širenja zaraznih bolesti.
Naglasak je na izradi „Plana preventivnih mera na sprečavanju pojave i širenja zarazne bolesti“, kao i pratećih uputstava i evidencija.
Svi poslodavci su suočeni sa kratkim rokom izrade ovog Plana.
Stručni tim BORA ZAŠTITA doo za izradu ovih planova čine eksperti za bezbednost i zdravlje na radu i specijalista medicine rada.
Stojimo Vam na raspolaganju za izradu kompletne dokumentacije predviđene Pravilnikom, s ciljem izvršavanja zakonske obaveze, sprečavanja širenja epidemije i obezbeđivanja bezbednog i zdravog radnog okruženja.
Detaljnije informacije vezane za ovu uslugu možete dobiti slanjem upita na e-mail: borazastita@gmail.com ili kontakt formulara na nasem sajtu.
Bora zaštita
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
Kampanja za bezbedan i zdrav rad