EU za Srbiju otpornu na katastrofe

U organizaciji UNDP organizovan je trening program u vidu trodnevnog seminara na temu “EU za Srbiju otpornu na katastrofe”.

Cilj je bio doprineti smanjenju ranjivosti na katastrofe i povećanju otpornosti zemlje na klimatske promene.

Kako bi obezbedili adekvatnu prevenciju i bili spremniji da efikasno reaguju u slučaju katastrofa, kao i posebna izloženost riziku od poplava, zemljotresa i klizišta, seminar je doprineo da se ojačaju kapaciteti i pripravnost lokalnih zajednica i subjekata za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Ovim seminarom želi se: Unaprediti kapacitete za spremnost i reagovanje u vandrednim događajima na nacionalnom i lokalnom nivou kroz jačanje infrastrukturnih i ljudskih kapaciteta; Unaprediti koordinaciju između institucija na horizontalnom i vertikalnom nivou i ojačati tehničke i operativne kapacitete; Unarediti međusektorsku koordinaciju i omogućiti brži, bolje koordinisani i efektivniji odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe izazvane ljudskim faktorom.

Pored predstavnika gradske uprave, odgovornih službi, učestvovali su i predstavnici BORA ZAŠTITA. Pored predavanja, trećeg dana je održana i vežba, u kojoj su učestvovali svi učesnici. Nakon čega su dodeljeni sertifikati o prolasku ovog kursa.

 

Vladan Mitrović, struk. mast. inž. znr.

Izmene i dopune pravilnika pri korišćenju opreme za rad i izlaganju elektromagnetnom polju i veštačkim optičkim zračenjima
Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (Službeni glasnik RS, br. 15/2023 )