Vodiči kroz dualno obrazovanje za škole, učenike i roditelje i kompanije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izradilo je, uz podršku projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju „Podrška u razvoju i uspostavljanju Nacionalnog modela dualnog obrazovanja“, tri vodiča kroz dualno obrazovanje: Vodič kroz dualno obrazovanje za škole, Vodič kroz dualno obrazovanje za učenike i roditelje i Vodič kroz dualno obrazovanje za kompanije.

Vodiči pružaju važne informacije o dualnom obrazovanju u Srbiji – od pojma dualnog obrazovanja, preko njegovih karakteristika, kao i sličnosti i razlika obrazovnih profila koji se ostvaruju po dualnom modelu realizacije nastave u odnosu na ostale srednje stručne obrazovne profile, do specifičnih informacija o procesu ostvarivanja dualnog obrazovanja za svaku ciljnu grupu. U tom smislu vodiči pružaju informacije relevantne za upis učenika, raspoređivanje učenika za učenje kroz rad, prijavljivanje kompanija za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad, uključivanje škola u dualno obrazovanje, potpisivanje ugovora, sprovođenje učenja kroz rad u kompanijama, saradnju između škola i kompanija, do završetka dualnog obrazovanja, zapošljavanja učenika ili nastavka školovanja itd. Vodič kroz dualno obrazovanje za škole, namenjen je svim školama koje su u dualnom obrazovanju kao i onim školama koje žele da se uključe u sprovođenje ovog modela realizacije nastave u stručnom obrazovanju.

Vodič kroz dualno obrazovanje za učenike i roditelje, namenjen je prvenstveno učenicima koji žele da upišu dualni obrazovni profil, ali i onim učenicima koji su upisali dualni obrazovni profil. Vodiš kroz dualno obrazovanje za kompanije, namenjen je svim kompanijama koje su uključene u dualno obrazovanje i onim kompanijama koje žele da se uključe kako bi se upoznale sa procedurama uključivanja u dualno obrazovanje. Svi vodiči su kreirani u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a Vodič za kompanije kreiran je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Vodiče za dualno obrazovanje za škole, kompanije, kao i učenike i roditelje možete preuzeti ovde:
Vodic za skole
Vodic za kompanije
Vodic za ucenike i roditelje

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Podrška i unaprеđеnjе zdravlja na radu i inspеkcijе rada u Rеpublici Srbiji
Bеzbеdnost i zdravljе na radu na visokim tеmpеraturama