Uputstvo za bezbedan i zdrav rad pri radu u periodu epidemije virusa Covid – 19

U cilju zaštite zdravlja zaposlenih od širenja zaraze virusom, potrebno je postupati prema preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja, drugih nadležnih službi i ministarstava, kao i opštim preventivnim merama uslеd vanrеdnog stanja izazvanog virusom SARS – CoV – 2:

Organizacija rada:

 • Informisati zaposlene o primeni preventivnih mera u cilju zaštite zdravlja zaposlenih na radu
 • Zaposleni koji mogu biti izloženi većem riziku (kao što su: osobe preko 65 godina starosti, osobe sa koje imaju narušeno zdravstveno stanje – dijabetes, bolesti srca i pluća, maligne bolesti) treba da ostanu kod kuće
 • Ukoliko proces rada dozvoljava: zaposlenima organizujte rad od kuće, podelite zaposlene u više smena sa manjim brojem ljudi; osobe kritične grupe osloboditi od radnih obaveza; organizujterad na takav način da se izbegne kontakt sa licima za koje se sumnja da su zaražena
 • Ukoliko je to moguće poslovna putovanja zameniti drugim vidom komunikacije kao što su telefon, imejl, video pozivi i slični vidovi komunikacije
 • Odložiti sve proslave, okupljanja, druženja
 • Ograničava se javno okupljanje na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Okupljanja su u oba slučaja ograničena tako da distanca između lica mora biti najmanje dva metra, kao i da na površini od četiri kvadratna metra ne može biti više od jednog lica. Vlasnici su u obavezi da ispred objekta naznače ukupan broj lica koja mogu boraviti istovremeno unutar tog objekta. Iz primene ove odluke izuzeta su lica koja zbog radne obaveze i specifičnog načina organizacije rada objektivno ne mogu primeniti ovu meru.

Higijena radnog prostora

 • Održavanje površina čistim: Očistite i dezinficirajte površine koje se često dodiruju, uključuju kvake, telefone, tastature za računare, daljinske upravljače i druge površine (u kupatilima, kuhinjama i sl.). Za tu namenu koristite sredstva za dezinfekciju u vidu alkoholnog rastvora ili druga sredstva za dezinfekciju površina.
 • Provetravanje prostorija: Svakodnevno provetravanje radnih i pomoćnih prostorija na svaka 2
 • Na vidna mesta istaknuti pisana uputstva o pravilnom održavanju higijene.

Lična higijena:

 • Obezbediti nesmetan pristup prostorijama koje imaju na raspolaganju sredstva za pranje i dezinfekciju ruku. U radnim prostorijama u kojim nema tekuće vode (gradilišta, pomoćni objekti i sl.) obezbediti dovoljne količine čiste vode. Obezbediti dovoljne količine dezinfikacionih sredstava.
 • Pranje ruku: Temeljno pranje ruku sapunom i vodom. Ruke perite sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Dobro oprati i nepristupačne delove kao što su zglobovi, prevoji, nokti i zanoktice.
 • Dezinfekcija ruku: Upotreba sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohol, su dobar izbor i mogu pomoći u smanjenju širenja infekcije.
 • Pokrivanje usta i nosa: Kad kašaljete ili kijate pokrijete usta i nos papirnom maramicom. Ako vam ruke nisu slobodne ili nemate papirnu maramicu, kašljite ili kijajte u prevoj lakta ruke, nikako na gole šake ruku.
 • Upotrebljenu papirnu maramicu odmah bacite u korpu za otpadke i vršite redovno praženjenje otpada
 • Ne dodirujte lice: Izbegavajte da dirate oči, nos i usta prljavim rukama, što može pomoći virusu da dospe u vaše telo. Budući da prosečan pojedinac dodiruje lice u proseku 15 puta na sat, budite oprezni!
 • Po mogućnosti korišećenje adekvatnih zaštitnih materijala i sredstava (rukavice, maske za lice, dezinfekciona sredstva i dr.)
 • Uputstvo za pravilno postavljanje maske: Masku treba postaviti čvrsto, prekrivajući usta, nos i bradu. Metalni rub na vrhu treba da se fiksira što je više moguće na nosu bez ometanja disanja. Maska se mora skinuti bez dodirivanja prednje strane. Čim se ukloni, higijenu ruku treba obaviti pomoću tople vode i sapuna.
 • Ne razmenjivati hranu, čaše za konzumiranje tečnosti i lične predmete.
 • Uputstvo za pranje ruku možete preuzeti ovde: Uputstvo za pranje ruku
 • Uputstvo za pranje ruku prevedno na engleski jezik možete preuzeti ovde: Uputstvo za pranje ruku_eng


Prepoznavanje bolesti:

 • Zaposleni koji su došli iz regija pogođenim virusom ko što su: Kina, Italija, Španija, Francuska i sl. obavezni su da se jave nadležnim službama, kako bi dobili adekvatna uputstva o ponašanju i propisanoj samoizolaciji u trajanju od 14 odnosno 28 dana u zavisnosti od regije iz koje dolaze.
 • Simptomi koji mogu pokazati da je osoba obolela od COVID-19 su:
  – Visoka temperatura (preko 38oC);
  – Teška respiratorna infekcija sa suvim kašljem i otežanim disanjem;
  – Početna pneumonija

Osoba koja je pod sumnjom da je zaražena korona virusnom infekcijom treba da ostane kod kuće ili ide odmah kući i da se:
– Javi u epidemiološki centar (prema mestu boravka ili na specijalan broj Ministarstva zdrava za pitanja u vezi sa koronavirusom: 064/8945235);
– Izoluje se od drugih ljudi;
– Odmah stavi masku za lice.

Sa ovim uputstvom potrebno je upoznati sve zaposlene. Uputstvo postaviti u svim prostorijama objekta poslodavca.

Pored ovoga potrebno je dosledno sprovoditi preporuke Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja. Aktuelne informacije i merama predostrožnosti o virusu Korona pratite na sajtu Ministarstva zdravlja:
https://www.zdravlje.gov.rs/sekcija/345852/covid-19.php ili
specijalizovano otvorenom sajtu od strane ministarstva zdravlja za ovu namenu: https://covid19.rs/

U cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim epidemiološkim službama, Ministarstvo zdravlja uvelo je brojeva telefona za sve informacije o COVID-19, centralni broj telefona ili prema teritoriji kojoj pripade. Spisak telefona možete preuzeti ovde: Telefoni epidemioloskih sluzbi

Uputstvo za bezbedan i zdrav rad pri radu u periodu epidemije virusa Covid – 19 možete preuzeti ovde: Uputstvo BZR Covid-19

Uputstvo za bezbedan i zdrav rad pri radu u periodu epidemije virusa Covid – 19 prevedno na engleski možete preuzeti ovde: Uputstvo BZR Covid-19_eng

Božidar Simeunović, dipl. inž. znr.
Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.

Obavestenje o radu BORA ZAŠTITA u vanrednoj situaciji
Zaključak Vlade RS