Predavanje inspekcije rada Kolubarskog okruga o sezonskim radnicima

Inspekcija rada, Kolubarskog upravnog okruga, organizovala je predavanje za poslodavce na temu teorijske i  praktične primene radnog angažovanja na sezonskim poslovima u određenim delatnostima. Ova vrsta primene radnog angažovanja se najviše koristi u poljoprivredi  i odnosi se na gajenje jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka, sadnog materijala, uzgoj životinja, sakupljanje šumskih plodova, mešovitu poljoprivrednu proizvodnju i drugo.

Otvarajući ovo predavanje, načelnik inspekcije rada Kolubarskog upravnog okruga, Dragan Rosić upoznao je prisutne da je pravnim propisima regulisano radno angažovanje sezonskih radnika. Veliki broj sezonskih radnika koji do sada nisu imali nikakvu pravnu zaštitu, donošenjem i primenom Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, od dana donošenja zakona imaju zdravstveno i penzijsko-invalidski osigurani za period za koji su angažovani.

U kasnijim izlaganju predavač Dragan Rosić govorio je o samom Zakonu i obavazama poslodavaca koji angažuju sezonske radnike. Napomenu je da sezonske poslove mogu da obavljaju lica uz novčanu naknadu, penzioneri, studenti, strani državljani, lica koja su korisnici porodične penzije pod određenim uslovima i lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Radnik ne može da bude angažovan više od 120 radnih dana u kalendarskoj godini na sezonskim poslovima kod jednog poslodavca. Kada prođe 120 radnih dana, radnik može da bude angažovan isto toliko dana kod drugog poslodavca. Dodao je da su radnici zdravstveno osigurani za slučaj povrede na radu i kod profesionalnih bolesti. Načelnik Rosić je posebno naglasio da svaki poslodavac, pre samog angažovanja radnika, ima obavezu da ga upozna sa svim uslovima rada, očekivanom trajanju angažovanja, uslovima za bezbednost i zdravlje na radu, dnevno i nedeljno radno vreme i visinu naknade za rad bez pripadajućeg poreza i doprinosa.

Ovom predavanju prisustvovali su vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, poslodavci sa primarnim delatnostima iz poljoprivrede, profesionalci iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i drugi zainteresovani.

 

Bora zaštita

Međunarodni praznik rada – Prvi maj
Predavanje o novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu