Inspekcijski nadzor maloprodajnih objekata – COVID-19

U uslovima epidemije COVID-19 posebno je važno obezbediti stabilno snabdevanje hranom, što je moguće samo ako subjekti u poslovanju sa hranom pristupe reviziji pojedinih operativnih procedura, u skladu sa novonastalom situacijom, i ako obezbede potrebne uslove za sprovođenje ovako izmenjenih procedura u cilju zaštite zaposlenih.

Bitan korak je obaveštavanje zaposlenih o izmenjenim procedurama i praktična obuka za njihovu primenu.

Imajući u vidu preporuke SZO i EFSA, kao i primere kako su pojedine zemlje EU, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Kanada izdale svoja uputstva za reviziju sanitarnih operativnih procedura u objektima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pripremilo je Informator za subjekte u poslovanju hranom tokom epidemije „Covid-19“ koji može pomoći subjektima u poslovanju sa hranom da bolje razumeju mere koje je potrebno sprovesti u objektima.

Informator za subjekte u poslovanju hranom tokom epidemije „Covid-19“ se sastoji od:

– odgovora na trenutno najčešće dileme vezane za COVID-19 i mere zaštite od međusobnog zaražavanja zaposlenih, dobavljača i potrošača;

– uputstva za socijalno distanciranje;

– liste najčešće dodirivanih površina koje treba učestalo prati i dezinfikovati ili samo dezinfikovati, kako bi se sprečilo prenošenje COVID-19 sa površina na zaposlene, dobavljače ili potrošače;

– mera koje je potrebno preduzeti u odnosu na zaposlene, kada se jedan ili više zaposlenih testira na virus, odnosno kada je jedan ili više radnika pozitivan na COVID-19;

– liste za samoprocenu koju subjekti u poslovanju sa hranom mogu koristiti u cilju razumevanja svojih kapaciteta za sprečavanje prenosa COVID-19 u okviru objekta.

Informator je objavljen i nalazi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U toku inspekcijskog nadzora inspektori posebno vrše proveru sledećih mera za prevenciju zaražavanjem virusom COVID-19:
1. Da li je subjekat imenovao odgovorno lice za poštovanje mera?
2. Da li zaposleni, kupci i posetioci koriste zaštitne maske?
3. Da li se u objektu koriste dezinfekciona sredstva?

Informator možete preuzeti i na našem sajtu: Informator u poslovanju sa hranom tokom epidemije covid-19

 

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.

Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
Nova godina 2021.