Stručni seminar “Uloga koordinatora za izvođenje radova i lica za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima”

Institut za zaštitu na radu a.d.  organizovao se je stručni seminar “Uloga koordinatora za izvođenje radova i lica za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima”. U okviru ovog seminara najviše su se obradile teme:

  • Bezbednost i zdravlje na privremenim i pokretnim gradilištima, primene preventivnih mera
  • Praktična iskustva koordinatora za izvođenje radova.

Seminar je otvorila gospođa Vesna Pavlov iz Instituta za zaštitu na radu, koja je u svom izlaganju predstavila ustanovu iz koje dolazi, kao i istorijat te ustanove.

Direktor Instituta za zaštitu na radu gospodin Milorad Beronja je nakon reči dobrodošlice ukratko obrazložio povod za organizaciju ovog seminara. Želja da se, iz iskustava iz prakse nađu najbolja rešenja na probleme koji se pojavljuju, skupe na jednom mestu i potom upute zakonodavcu na dalju analizu i eventualno usvajanje.

Nakon toga gospodin Beronja je analizirao celu Uredbu o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, sa posebnim osvrtom na ključne članove uredbe.

Dragan Knežević iz Centra za zaštitu i inženjering bio je sledeći predavač. Tema njegovog predavanja su bili prikazi više praktičnih iskustava koje je imao. U toku svog predavanja povezivao je odredbe uredbe sa praktičnim situacijama kroz koje je prošao.

Poslednji deo seminara odnosio se na diskusiju svih učesnika i predavača. U toku ovog dela glavne teme i pitanja koja su obrađivana su:

Kada investitor nije u obavezi da prijavi radove?

Ko može da zastupa investitora?

Da li imenovani koordinator može da bude i zastupnik investitora?
Da li imenovani koordinator ima pravo da zaustavi radove nekom od izvođača?

Na koji način se vrši kontrola ulaska na gradilište?

Da li je obavezno organizovati sastanke sa svim licima za bezbednost i zdravlje na radu i kolika je obaveza prisustva lica za bezbednost i zdravlje na radu?

Da li se vrši uvid i analiza planova preventivnih mera i koji je njihov kvalitet?

 

Predstavnici BORA ZAŠTITA su svojim prisustvom i aktivnim učešćem u diskusiji doprineli u obradi tema i traženju rešenja na iznete probleme iz prakse.

Vladan Mitrović, struk. mast. inž. zašt. na radu

1. maj - Međunarodni praznik rada u 2021. godini
Saradnja Inspеktorata za rad i PKS na očuvanju zdravlja radnika i prеvеnciji