Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 14/2019 od 06.03.2019. godine, a stupio je na snagu 14.03.2019. godine.

Ovim pravilnikom Izveštaj o povredi na radu (Obrazac 1) zamenjen je novim Izveštajem o povredi na radu (Obrazac 1), kojim su ispravljene “štamparske greške” u poljima 42 i 44. Sve ostale odredbe i delovi pravilnika ostaju na snazi.

Ažuriran obrazac izveštaja o povredi na radu možete preuzeti ovde: Izvestaj o povredi na radu

Na našem sajtu je već napisan članak o svim potrebnim obrascima i šifarnicima vezanim za povrede na radu:
https://borazastita.rs/pravilnik-o-izmenama-dopuni-pravilnika-o-sadrzaju-nacinu-izdavanja-obrasca-izvestaja-o-povredi-na-radu-profesionalnom-oboljenju/

 

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Međunarodna obuka koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova