Aktuelno

Misljenja Uprave za bezbednost i zdravlje na radu

U cilju širenja znanja i informacija, kao i afirmaciji oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kroz omogućavanje što širem krugu zainteresovanih dostavljamo mišljenja Uprave za bezbenost i zdravlje na radu po raznim pitanjima, koja nadamo se mogu pomoći i drugima sa sličnim problemima:   (deo u izradi…)

detaljnije
Inspekcija rada

Inspekcijski nadzor u oblasti rada sa posebnim osvrtom na nadzor nad primenom novih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Prilikom izvršenih inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa, inspektori rada najčešće utvrđuju nepravilnosti vezane za: zasnivanje radnog odnosa radno vreme odmore i odsustva zarade, naknade zarade i drugih primanja ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenih rad van radnog odnosa Najčešći nedostaci utvrđeni prilikom izvršenih inspekcijskih nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu U delu koji […]

detaljnije
BZR konferencija u KG

Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama

Dana 01.03. 2017. godine u Kragujevcu održana je konferenciji povodom projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama finansiran od strane Evropske Unije” u organizaciji Udruzenja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije. Zacrtani cilj projekta je pravljenje sistema u okviru kog će […]

detaljnije

Pružanje prve pomoći na radnom mestu

Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 109/2016 od 30.12.2016. godine, a stupio je na snagu 7.1.2017. Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o opremi i […]

detaljnije

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 120/2012 od 21.12.2012. godine i br. 29/2013., dok je ispravka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 29/2013 od 29.3.2013. godine, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine. Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera sa ciljem […]

detaljnije

Mere zaštite Deda Mraza pri dodeli paketića

Bora zaštita je u saradnji sa OŠ Prota Mateja Nenadović, Brankovina, raspisala likovni konkurs na temu:” Bezbednost i zdravlje na radnom mestu: Deda Mraz na dodeli paketića”. Pobednicima konkursa, dana 29.12.2016.god. u IO Joševa, uručeni su poklon – paketići, a učiteljicama i rukovodstvu škole zahvalnice na ostvarenoj saradnji. Bora zaštita će i dalje raditi na […]

detaljnije

Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 102/2016 od 20.12.2016. godine, a stupio je na snagu 28.12.2016. Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene mera za bezbedan i zdrav rad sa ciljem sprečavanja, otklanjanja i smanjenja na najmanju moguću meru rizika po bezbednost i zdravlje zaposlene žene […]

detaljnije

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 102/2016 od 20.12.2016. godine, a stupio je na snagu 28.12.2016. Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera sa ciljem otklanjanja ili svođenja na najmanju moguću meru rizika od nastanka oštećenja zdravlja mladih na radu, a naročito u vezi […]

detaljnije

Uredbu o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 101/2016 od 16.12.2016. godine, a stupila je na snagu 24.12.2016. Ovom uredbom propisuju se zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti. Svrha ove uredbe je: primena mera bezbednosti i zdravlja na […]

detaljnije
VBT na TV KCN jutarnji program 2016

Vera Božić Trefalt u jutarnjem programu TV KCN

Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Vera Božić Trefalt, gostovala je na TV KCN u jutarnjem programu i tom prilikom upoznala javnost sa trenutnim dešavanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ali i najavila nove propise koji nas uskoro očekuju. U poređenju sa prethodnim godinama u ovoj je zabeleženo povećanje broja povreda na […]

detaljnije
error: Content is protected !!