Arhiva

Godišnja arhiva: 2018

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 101/2018 od 20.12.2018. godine, a stupio je na snagu 28.12.2018. Ovim izmena su izvršene manja usaglašavanja i prilagođavanja promenama u drugim povezanim pravilnicima i zakonima. Promene su izvršene u članu 7. reči: „njihove upotrebe” zamenjuju se rečima: „njihovog korišćenja”. Dok je u u članu 8. stav 1. […]

detaljnije

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 101/2018 od 20.12.2018. godine, a stupio je na snagu 28.12.2018. Ovim izmenama izvršene su dve grupe promena. U prvoj grupi promena su izvršena usaglašavanja, unapređenja i bliže determinisanje termina i formulacija. U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Službeni […]

detaljnije

Mere zaštite pri pripremanju novogodišnje proslave u školi

Centar za bezbednost i zdravlje na radu BORA ZAŠTITA je u saradnji sa OŠ Prota Mateja Nenadović, Brankovina, i ove godine organizovala, sada već tradiocionalni, likovni konkurs na temu iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu. Ove godine tema likovnog konkursa je „ Mere zaštite pri pripremanju novogodišnje proslave u školi “. Učenici i njihove […]

detaljnije

Konferencija „Sprečavanje izlaganju opasnim supstancama“

BORA ZAŠTITA je učestovovala na međunarodnoj stručnoj konferenciji „Sprečavanje izlaganju opasnim supstancama” u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije i Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa Evropskom agencijom za bezbednost i zdravlje na radu. Cilj konferencije je podizanje svesti o značaju bezbednosti i zdravlja na radu, upoznavanje […]

detaljnije
Standard SRPS ISO 45001: 2018 Čitajte više na: https://borazastita.rs/standard-srps-iso-45001-2018/

Standard SRPS ISO 45001: 2018

Standard SRPS ISO 45001: 2018 je objavljen na srpskom jeziku. Ovaj standard pruža privredi, industriji, kao i drugim zainteresovanim stranama, korisne smernice za poboljšavanje bezbednosti radnika u zemljama širom sveta. Prema proračunima Međunarodne organizacije rada (MOR) iz 2017. godine, na radnom mestu se dogodi 2,78 miliona smrtnih nesreća godišnje. To znači da dnevno skoro 7 […]

detaljnije

Vatrogasni aparati u kolima

Vatrogasni aparati (pp aparati) u kolima su deo opreme koji u slučaju nužde može biti od velike koristi vozačima. Iako kod nas nije obavezan deo opreme za putnička vozila, preporučuje se da ga imate u kolima za slučaj potrebe. Šta kada dođe do požara na automobilu? Ovakve situacije uvek prati najveći neprijatelj dobrog i efikasnog […]

detaljnije

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju

Kao jedan od rizika koji prate rad na računaru pominje se i zračenje koje potiče od elektromagnetnih polja radne sredine. Tokom poslednje decenije  često se postavljalo pitanje da li i koliko ekrani “zrače” i pitanje medicinskih problema  nastalih used rada na računaru. Međutim rad na računaru je samo jedan od vidova izloženosti elektromagnetnom zračenju.  U cilju uređenja […]

detaljnije

Međunarodni praznik rada Prvi maj

Međunarodni praznik rada Prvi maj obeleževa se širom sveta i u Srbiji, u znak sećanja na događaje iz 1886. godine kada su desetine hiljada radnika u Čikagu stupile u štrajk, zahtevajući osmočasovno radno vreme. Generalni štrajk u Čikagu počeo je 1. maja, dva dana kasnije došlo je do sukoba, a 4. maja su organizovane masovne […]

detaljnije

Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji 2018. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio je da je prevencija najisplativija. Ovaj dan obeleževa prevenciju. Privreda je garant prosperiteta, a bezbednost privrede. Cilj je da se radnik vrati bezbedan i zdrav kući. Put ka tom cilju vodi kroz unaprađenje mera BZR, promociji BZR, uvođenjem najviših standarda, saradnjom sa sindikatima, poslodavcima, […]

detaljnije

XII Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem “BZR radnika pri izvođenju građevinskih radova”

BORA ZAŠTITA je 19. i 20. aprila na Fruškoj gori učestovovala na XII Naučno – stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem sa temom „Bezbednost i zaštita zdravlja radnika pri izvođenju građevinskih radova u organizaciji Udruženja za unapređenje sistema bezbednosti i zaštite radnika infrastrukture Srbije „BUR & IS“ uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna […]

detaljnije
error: Content is protected !!