Arhiva

Godišnja arhiva: 2017

Mere zaštite pri dekorisanju novogodišnje jelke

Bora zaštita je u saradnji sa OŠ Prota Mateja Nenadović, Brankovina, i ove godine organizovala, sada već tradiocionalni, likovni konkurs na temu iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu. Ove godine tema likovnog konkursa je “Rizici i mere zaštite pri dekorisanju novogodišnje jelke”. Pobednicima konkursa, dana 29.12.2017. godine u IO Joševa, uručeni su poklon – […]

detaljnije

Pravilnik o Programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavršavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o Programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavršavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu. Pravilnik je objavljen u “Službenom […]

detaljnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasniku RS“, br. 113/2017)

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: Izmena) koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god. Članom 1. dopunjuje se čl. 35. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) dodaje se stav 2. koji […]

detaljnije
Zimski saveti za voznju

Zimski saveti za vožnju

Padom temperature stvaraju se rizici na putu kojih morate biti svesni i o kojim morate posebno voditi računa. Padom temperature može doći do pada pritiska u gumama. Vodite računa da imate odgovarajuće gume za ovo godišnje doba. Kada vozite po snegu ili ledu izbegavajte korišćenje kočnica za smanjenje brzine. Kočenje vršite postepno. Pokušajte smanjenjem brzine […]

detaljnije
Konferencija BZR u dualnom obrazovanju

Konferencija “Bezbednost i zdravlje na radu u dualnom obrazovanju”

U Palati „Srbija“ je 25.10.2017. godine u okviru Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu održana konferencija „Bezbednost i zdravlje na radu u dualnom obrazovanju“. Tema konferencije bili su bezbednost i zdravlje na radu u dualnom obrazovanju, upoznavanje sa nacrtom Zakona o dualnom obrazovanju, predstavljanje domaćih i stranih iskustava u dualnom obrazovanju i bezbednosti i […]

detaljnije
Jesenji saveti za voznju

Jesenji saveti za vožnju

Završetkom leta dolazi do promene vremenskih uslova koji predstavljaju nove izazove za vozače. Vreme je hladnije, svetlosti je manje, dani su kraći, kiše je više. Naši jesenji saveti za vožnju pružiće vam neke ključne savete koji će vam pomoći da budete sigurni na putu u toku jeseni: Pravilno i redovno servisiranje i održavanje vozila jedno […]

detaljnije

Saveti za bezbedno rukovanje viljuškarom

U ovom tekstu ćemo navesti nekoliko saveta za bezbedno rukovanje viljuškarom. Iako su ovi saveti jednostavni, mogu biti dobra osnova za obavljanje poslova na bezbedan i zdrav način. Rukovaoci viljuškarom moraju biti stručno osposobljeni. Svaka osoba koja koristi viljuškar mora imati navršenih 18 godina, psihički i fizički zdrava i stručno osposobljena za taj posao.  Neophodno […]

detaljnije

Izmena Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

U „Sl. glasniku RS“, br. 53/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o prethodnim  i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih  na radnim mestima sa povećanim rizikom, kojim je izmenjen Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Službeni glasnik RS”, br. 120/07 i 93/08). Izmenama Pravilnika uveden je novi član 3a […]

detaljnije

Letnji saveti za vožnju

Većina vozača je svesna i upoznata sa načinima vožnje tokom zimskog perioda, ali leto takođe ima svoje karakteristike kojih vozači moraju biti svesni. Statistike pokazuju da je leto zapravo rizičnije vreme da se bude na putu, jer se najveći broj fatalnih nesreća dešava leti. Naši neophodni letnji saveti za vožnju pružiće vam neke ključne savete […]

detaljnije

Rad pri visokim temperaturama

Visoke temperature mogu biti rizične za sve koji rade na otvorenom, zbog čega je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom, pri visokim temperaturama. Obaveza poslodavaca je davanje informacija zaposlenima o opasnostima po zdravlje zbog izlaganja visokim temperaturama, upoznavanje zaposlenih sa simptomima bolesti prouzrokovanih visokim temperaturama, obezbeđivanje […]

detaljnije
error: Content is protected !!