Arhiva

Godišnja arhiva: 2015

Dan bezbednosti i zdravlja na radu

Dan bezbednosti i zdravlja na radu, u Srbiji i u svetu, obeležava se 28. aprila, i ima za cilj promociju prevencije u cilju sprečavanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Tog datuma obeležava se i Međunarodni dan komemracije za smrtno stradale i povređene radnike, koji, od 1996, sindikalne organizacije širom sveta obeležavaju u znak sećanja […]

detaljnije
BZR dokumentacija

Nova metodologija inspekcijskog nadzora

Ministastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prosledilo svim inspektorima rada novu metodologiju vršenja inspekcijskog nadzora, koja je stupila na snagu 16.12.2014. Najveći utisak predstavlja stav da se prilikom vršenja inspekcijskog nadzora za većinu (skoro sve) nedostatake pored rešenja o ispravljanju istog podnosi i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Sa novom metodologijom se mozete […]

detaljnije

Pokrenut podsajt Inspektorata za rad

U okviru sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenut je podsajt Inspektorata za rad na adresi inspektoratrada.minrzs.gov.rs. Na ovaj način biće povećana transparentnost aktivnosti Inspektorata za rad. Sledeći korak je uspostavljanje informacionog sistema kojem će imati pristup Inspektorat za rad, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, prekršajni sudovi, druge inspekcije, Agencija za privredne registre […]

detaljnije

Sertifikat izvrsnosti BORA ZAŠTITA

Ispunjavanjem strogih kriterijuma bonitetne izvrsnosti u protekle tri godine, BORA ZAŠTITA je dobila sertifikat AAA koji dodeljuje Bisnode rejting agencija. Kompanija je takođe na listi od 2% svih privrednih subjekata u Srbiji koji ispunjavaju propisane uslove. Sertifikat je dodatni argument i znak prepoznavanja kvalitetnog poslovnog partnera. Po zvaničnim podacima u Srbiji ima 350.000 registrovanih privrednih […]

detaljnije

Zamena apoteka za prvu pomoć

Većini apoteka za prvu pomoć u kolima rok važenja ističe sredinom 2015. godine. Ukoliko ne budu zamenjene postoji opasnost od kazne u iznosu od 5.000 din. Kompanija Galenika farmacija odlucila je da od 01.06.2015. godine počne zamenu starih kompleta sa isteklim rokom, bez obzira kog su proizvođača. Uslov je da taj komplet poseduje rešenje Agencije […]

detaljnije

Nove obaveze u vezi sa emisijom isparljivih organskih jedinjenja

Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije tih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača u ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija definiše obaveze za postrojenja u kojima se obavljaju aktivnosti koje koriste isparljiva organska jedinjenja. Operater postrojenja dužan je da vodi evidenciju […]

detaljnije
No image

Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, broj 20/2015, a stupa na snagu 4. 3. 2015. godine (u daljem tekstu: Izmene Zakona). Zakon o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, broj 111/09, u daljem tekstu: Zakon) usvojen je 29. […]

detaljnije

Objavljen rad u američkom on-line časopisu za zaštitu na radu OJAK

Kvalitet naučnog rada Mitrović Vladana, koji je objavljen na Prvoj regionalnoj međunarodnoj konferenciji bezbednosti i zdravlja na radu, potvrđen je njegovim publikovanjem u internet žurnalu (The Online Journal of Applied Knowledge Management – OJAKM) u okviru Međunarodnog instituta za primenjenu menadžment znanja (IIAKM), jedne od vodećih organizacija koja se zalaže za deljenje i pristup znanju. […]

detaljnije

Upozorenje na vremenske nepogode

Dobili smo upozorenje od Operativnog centra za vanredne situacije Čačak na moguće vremenske nepogode, pre svega obilne padavine u narednom periodu do 06.03.2015. «Na svim vodotocima u Srbiji se u periodu od 05.-08. marta 2015. očekuju umereni i veći porasti vodostaja. Veći porasti se očekuju na Kolubari, Tamnavi, Ubu, Ljigu, kao i na Limu, Jadru […]

detaljnije

Praktični problemi proizvođača u oblasti tekstilne i industrije kože i obuće

BORA ZAŠTITA je učestvovala na stručnom skupu 12. februara 2015. godine na temu regulisanja praktičnih problema proizvođača u oblasti tekstilne i industrije kože i obuće. Na sastanku je predstavnica Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Radmila Serovic najavila izmenu Zakona o upravljanju otpadom i izradu nove Strategije upravljanja otpadom. Utvrđeno je da je glavni problem […]

detaljnije
error: Content is protected !!