Arhiva

Godišnja arhiva: 2015

Tumačenje Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta

Povodom zahteva, radi davanja mišljenja u vezi s tumačenjem čl. 2. i 8. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta (“Sl. glasnik RS”, broj 106/09) i to: 1. da li se aktivnost uzimanja guma iz regala može smatrati prenošenjem tereta i 2. kako objašnjavamo da je kumulativna masa 7.200 […]

detaljnije

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima stupa na snagu u petak, 4. decembra 2015 godine. Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima predviđeno je da prosečno nedeljno radno vreme člana posade vozila u bilo kom četvoromesečnom periodu ne sme da bude duže od 48 časova, uključujući […]

detaljnije
No image

Deo seminara o Zakonu o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Video)

Deo seminara o Zakonu o izmenanama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu odrzan u hotelu Palace u Beogradu 09.11.2015. Predavac na seminaru je Vera Bozic Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.  

detaljnije

Šta donose i na koga se odnose izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlјa na radu usvojen je 03.11.2015. i stupa na snagu 13.11.2015. godine. Razlog za donošenje izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, osim otklanjanja utvrđenih nedostataka u dosadašnjem radu, je i potreba za usaglašavanjem Zakona sa drugim zakonima kao i direktivama EU. Usvojene […]

detaljnije
No image

Seminar o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Bora zaštita je učestvovala na seminaru u vezi Zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je usvojen 03.11.2015. i koji stupa na snagu 13.11.2015. Pored predstavljanja zakonskih izmena postavljanja su pitanja i traženi odgovori i iz drugih oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Seminar se održao u hotelu Palace […]

detaljnije

Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru

Prodaja ili davanje usluga u privatnom stanu na crno, od 1. avgusta će se naći na udaru zakona. Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015 – dalje: Zakon) u delu kojim se uređuje postupanje inspekcija prema neregistrovanim subjektima će inspektorima omogućiti da uđu i kontrolišu ima li u stanu nelegalne trgovine, kao i da zapošljavaju radnike […]

detaljnije

Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama

Ovde su date smernice za poslodavce i zaposlene, da se rizik po zdravlje pri radu na visokim temperaturama na otvorenom svede na najmanju moguću meru i kako postupati u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na visokim temperaturama. Kada temperatura vazduha u letnjim mesecima prelazi 36°C, zaposleni koji obavljaju poslove na otvorenom, kao što […]

detaljnije

Šta donosi Zakon o zaštiti uzbunjivača?

Zakon o zaštiti uzbunjivača (“Sl. glasnik RS”, broj 128/2014 od 26. novembra 2014. god.) stupio je na snagu 4. decembra 2014., a primenjuje se od 5. juna 2015. god. Navedenim Zakonom predviđene su određene obaveze za poslodavca a ujedno i novčane kazne za prekršaje kako za poslodavce koji imaju preko 10 zaposlenih (čl. 37. Zakona)  tako i za sve poslodavce […]

detaljnije

Pozivni centar i internet strana za primenu Zakona o planiranju i izgradnji

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, posredstvom Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i uz podršku USAID-a, organizuje rad pozivnog centra kojim bi se unapredilo sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji. Pozivni centar bi trebalo da pruži relevantne informacije svim zainteresovanima, u cilju boljeg razumevanja i pravilne primene odredaba Zakona o planiranju i izgradnji, saopštilo […]

detaljnije

Zamena papirnih zdravstvenih knjižica elektronskim

Objavljena je vest da do kraja godine svi osiguranici u Srbiji treba da zamene papirne zdravstvene knjižice elektronskim. Zamena košta 400 dinara. Nove zdravstvene isprave prvi dobijaju osiguranici u Valjevu, a do kraja godine svih 6,9 miliona osiguranika u Srbiji trebalo bi umesto papirne knjižice da ima elektronsku karticu.

detaljnije
error: Content is protected !!