Vatrogasni aparati u kolima

Vatrogasni aparati (pp aparati) u kolima su deo opreme koji u slučaju nužde može biti od velike koristi vozačima. Iako kod nas nije obavezan deo opreme za putnička vozila, preporučuje se da ga imate u kolima za slučaj potrebe.

Šta kada dođe do požara na automobilu?
Ovakve situacije uvek prati najveći neprijatelj dobrog i efikasnog postupanja – panika. Gašenje požara je zadatak koji zahteva pribranost i poznavanje osnovnih bezbednosnih postupaka u ovakvim slučajevima kako bi se izbegla tragedija i nastanak velike materijalne štete.

Osim znanja morate imati i odgovarajuću opremu za gašenje požara na vozilu. Zato su vatrogasni aparati kao deo opreme veoma poželjni.

Evo par korisnih saveta ako se nađete u ovakvoj situaciji:

Ako se krećete – odmah na bezbednom mestu zautavite auto

Pozovite vatrogasnu službu ili policiju

Uzmite PP aparat i pribrano ga aktivirajte u pravom trenutku

Nikako ne podižite poklopac motora potpuno (ako je tu nastao požar) – nagli dotok kiseonika može rasplamsati požar ili čak izazvati eksploziju. Otključajte haubu i pokušajte da uz minimalno podizanje usmerite prskalicu aparata ispod poklopca motora.

Ako nemate aparat pokušajte da ga potražite u najbližem javnom objektu ili da zaustavite neko od vozila javnog saobraćaja koji su u obavezi da ga poseduju.

Kao pomoć u gašenju požara u nastanku, ako nemate aparat može da posluži i jakna, ćebe ili drugi objekat prigodan da prekrije plamen.

Ne preporučuje korišćenje vode za gašenje požara na automobilu. Ako je požar izazvan paljenjem goriva, voda može stvoriti zapaljivu i čak eksplozivnu mešavinu isparenja.

Šta treba da znate kada su u pitanju vatrogasni aparati?
Za početak potrebno je znati da postoji više vrsta pp aparata. Nisu svi iste namene niti prilagođeni gašenju svake vrste požara. Požari na vozilima najčešće nastaju usled neispravnih elektro instalacija, curenja tečnog goriva ili gasa, pregrevanja ili kao posledica saobraćajne nezgode.

PP aparati rade na dva osnovna principa:
Aparati sa CO2 rezervoarom– nakon izvlačenje osigurača je potrebno snažno pritisnuti i otpustiti ručicu kako bi se aktivirao C02 koji služi za izbacivanje praha. Tek tada je aparat spreman za upotrebu.
Aparati pod stalnim pritiskom– izvlačenjem osigurača aparat postaje aktivan. Pritiskanjem ručice se aktivira mlaznica i počinje curenje praha / pene. Ovi aparati su karakteristični po tome što imaju manometar koji pokazuje stanje pritiska u boci.

Vatrogasni aparati u vozilima služe prvenstveno za gašenje požara u inicijalnoj fazi. Aparat svakako ne može odmoći ali kod već razvijenih požara jednostavno nisu zapreminski dovoljni da ugase požar.

PP aparat treba da bude dostupan vozaču. Poželjno je da stoji u kabini ispod sedišta, a većina vozača ga drži u prtljažniku što takođe može da se praktikuje ali je svakako bez obzira na mesto neophodno da vozač bude upoznat sa tačnim mestom u vozilu na kome će pronaći PP aparat.

Koji vatrogasni aparati se koriste u vozilima?

Aparat za gašenje požara mora gasiti požare klasa A, B i C i elektro instalacija pod naponom. Sredstvo za gašenje je suvi prah ili ekvivalentna količina drugog pogodnog sredstva za gašenje, u skladu sa preporukom proizvođača tog sredstva. Na deklaraciji aparata za gašenje početnih požara mora biti naveden podatak o ekvivalentnoj količinu suvog praha koju zamenjuje sredstvo za gašenje koje se nalazi u aparatu.

Da li su vatrogasni aparati obavezan deo opreme?

Za putnička vozila – NE.

Za teretna vozila – DA.

Za vozila javnog prevoza – DA.

Za putnička vozila se preporučuje aparat S1 / S1A.

Član 106. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima propisuje sledeće obaveze:

– U vozilima vrste M1 kojima se vrši javni prevoz putnika mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 1 kg suvog praha.

– U vozilima vrste M2, M3, N1, N2, N3 i K5 mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha.

– U priključnim vozilima za javni prevoz putnika, mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 3 kg suvog praha.

 

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.