No image

Seminar o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Bora zaštita je učestvovala na seminaru u vezi Zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je usvojen 03.11.2015. i koji stupa na snagu 13.11.2015. Pored predstavljanja zakonskih izmena postavljanja su pitanja i traženi odgovori i iz drugih oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Seminar se održao u hotelu Palace u Beogradu 09.11.2015. godine. Seminar je vodila Vere Božić Trefalt – direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.

Predavač je na seminaru kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima diskutovao o prezentovanju svih odredbi novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Vere Božić Trefalt je najavila donošenje još desetak novih podzakonskih akata iz ove oblasti u narednih tridesetak dana, kao i donošenje kompletnog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu za 2018. godinu. Prava najosetljivije grupacije (trudnice, žene koje doje i mlade) će biti definisana u toku sledeće godine putem pravilnika ili direktiva, najavila je Vera Božić Trefalt.

Razlozi za donošenje izmena i dopuna zakona o bezbednosti i zdravlju na radu su osim otklanjanja utvrđenih nedostataka u dosadašnjem radu i potreba za usaglašavanjem sa drugim zakonima, kao i direktivama EU. U periodu od 2015-2018. godine, planira se dalje usklađivanje propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa propisima Evropske unije.

Bora zaštita na seminaru

Bora zaštita na seminaru

Više o konkretnim izmenanama i dopunama možete pročitati na: http://borazastita.rs/aktuelno/