Mere zaštite pri pripremanju novogodišnje proslave u školi

Centar za bezbednost i zdravlje na radu BORA ZAŠTITA je u saradnji sa OŠ Prota Mateja Nenadović, Brankovina, i ove godine organizovala, sada već tradiocionalni, likovni konkurs na temu iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu.

Ove godine tema likovnog konkursa je „ Mere zaštite pri pripremanju novogodišnje proslave u školi “. Učenici i njihove učiteljice su se ove godine odlučili za zajednički rad i napravili maketu na temu likovnog konkursa.

Učesnicima konkursa, dana 28.12.2018. godine u IO Joševa, uručeni su poklon – paketići, a učiteljicama i rukovodstvu škole zahvalnice na ostvarenoj saradnji.

Centar za bezbednost i zdravlje na radu BORA ZAŠTITA će i dalje raditi na edukaciji i podizanju svesti o značaju bezbednosti i zdravlja na radu sprovođenjem istih i sličnih aktivnosti.

Unapred se radujem nekom novom druženju.

Želimo srećnu i bezbednu 2019. godinu!

Ivana Mitrović, direktorka Bora zaštita d.o.o.