Konferencija „Sprečavanje izlaganju opasnim supstancama“

BORA ZAŠTITA je učestovovala na međunarodnoj stručnoj konferenciji „Sprečavanje izlaganju opasnim supstancama” u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije i Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa Evropskom agencijom za bezbednost i zdravlje na radu.

Cilj konferencije je podizanje svesti o značaju bezbednosti i zdravlja na radu, upoznavanje sa opasnostima i rizicima koje proizilaze iz upotrebe opasnih supstanci, prikaz rešenja iz prakse kojim su se rizici izbegli ili sveli na najmanju moguću meru.

Konferenciju je otvorio Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pozivom poslodavcima u Srbiji da budu odgovorni i primenjuju sve mere bezbednosti i zdravlja na radu propisane zakonom. Ministar je napomenuo da je jedan jedini radnik za srpsku privredu suviše dragocen da bi stradao u nesreći povezanoj sa neadekvatnim uslovima rada ili zbog toga što mu je radno mesto nedovoljno obezbeđeno. On je učesnicima konferencije poručio da Srbija neće imati kompromisa za one koji rade mimo zakona, podsećajući da od 2017. godine Srbija sprovodi filozofiju većeg nadzora inspekcija i kako bi se bezbednost i zaštita na radu podigla na što viši nivo.

Nakon ministra prisutnima se obratila dr Krista Sedlaček, direktor Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu. Ona je izrazila zadovoljstvo napretkom Srbije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Kampanja “Sprečavanje izlaganju opasnim supstancama” je pokrenuta u aprilu 2018. godine i predstavlja najveću do sada organizovanu kampanju. Ciljevi kampanje su podizanje svesti, povećanje znanja, povećanje učešća kompanija i zaposlenih u kreiranju rešenja i učenju jednih od drugih. Direktorka je pozvala sve prisutne da se aktivno uključe u završnicu kampanje koja se okončava u Bilbau u Španiji.

Zabrinutost zbog stanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i položaja zaposlenih u Srbiji izneli su predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost. Posebno su se osvrnuli na skorašnju crnu hroniku koja je puna primera pogibije radnika. Traže da se svi uključe u poboljšanje položaja zaposlenih. Jedan od primera bi predstaljao i favorizovanje proizvoda i usluga od kompanija kod kojih su primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Posle predstavnika zaposlenih nastupio je i predsednik Unije poslodavaca, Tomislav Živanović. Rad Unija poslodavaca, gospodin Živanović, je najviše opisao kroz edukaciju i povećanje svesti svi članova unije.

Marina Furtula, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, upoznale je prisutne sa negativnim trendom povećanja broja smrtnih povreda na radu u odnosu na prošlu godinu i crnu statistiku. Zadatak svih nas treba da bude smanjenje broja povreda na radu, poručila je Furtula. Najavila je direktorka donošenje novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu za sledeću godinu. Takodje obavestila je da su formirane radne grupe za donošenje zakona o osiguranju zaposlenih od povreda na radu. Uprava se trudi da vrši otklanjanje prepoznatih nedostataka iz prakse, koje ometaju efikasnije upravljanje ovom oblašću.

Rad inspekcije rada predstavilo je direktor Inspektorata za rad, Stevan Đurović. Gospodin Đurović je detaljno prikazao organizaciju inspekcije, način vršenja nadzora, broj inspekcijskih pregleda i rezultate pregleda. Nakon toga, podelio je sa prisutnima  podatak, da je inspekcija rada uspela svojim radom da napuni državni budžet za preko 17 miliona eura. Pokazalo se kao dobra praksa, redovno objavljivanje rezultata rada i firmi koje zapošljavaju neprijavljene zaposlene i ne poštuju mere bezbednosti i zdravlja na radu, rekao je gospodin Đurović. Kao glavne razloge nastanka povreda naveo je nedostatke zaštinih ograda, neobezbeđen rad na visini, rad bez ličnih zaštinih sredstava i opreme.

Pogleda na temu opasnih supstanci sa medicinskog apekta predstavili su kroz svoje radove prof. dr. Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović” i prof. dr. Petar Bulut sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naveli su direktnu povezanost između lošeg rada sa opasnim supstancama i nastanka malignih oboljenja.

Ministarstvo zaštite životne sredine predstavljala je Olivera Pavićević. Ona je rekla da nas razne hemijske supstance okružuju svakodnevno. Neke od njih su opasne, a za neke još uvek nije utvrđeno da li jesu ili koliko. Skrenula je pažnju da se npr. azbest nalazio i u dečijim igračkama.

Međunarodni karakter ovoj konferenciji dao je i Cvetomir Canev, IPA menadžer Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu. On je predstavio kao glavne ciljeve “Kampanje zdrava radna mesta – upravljanje opasnim supstancama” razvoj kulture prevencije, podizanje svesti, upoznavanje sa specifičnim rizicima. Pozvao je sve  da više informacija, kao i razne interaktivne e-alate zainteresovani mogu pronaći na https://healthy-workplaces.eu/en

Martina Hakel Bušer je predstavila “Mapu karcinogena” i inicijativu Republike Austrije za podršku evropskoj kampanji za zdrava radna mesta. Posledice rada sa  opasnim supstancama je prikazana uporednom komparacijom godišnjeg broja poginulih u saobraćaju u Austriji (preko 400) i broja godišnje preminulih od posledica malignih oboljenja (preko 20.000). Ovakve brojke inicirale su posebne kontrole specijalno obučenih inspektora u dva velika talasa. U svojim pregledima utvrđeno je da se zaposleni nisu ni upućeni koje opasne supstance koriste i koje se nalaze kod njih, zaposleni jedu u kontaminiranim prostorima… Više o borbi protiv karcinogena možete videti na: https://roadmaponcarcinogens.eu/

Direktor Centra za čistiju proizvodnju Srbije, prof. dr. Branko Dunjić, predstavio je rad “Upravljanje hemikalijama do efikasnije proizvodnje i poboljšanja uslova rada”. Svojim radom je prikazao da je zajedničkim radom moguće potrošiti manje opasnih materija u ostvarivanju boljih rezultata, što dovodi do ostvarivanja ciljeva i proizvođača i korisnika opasnih supstanci.

Dobru praksu u ovoj oblasti na kraju konferencije su prisutnima prikazali predstavnici Rudnik i Flotacija Rudnik, kao i JP “Elektroprivreda Srbija”.

 

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.