Javna rasprava o nacrtu novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Odbor za privredu i finansije doneo je zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

 

Nacrt zakona sačinila je Radna grupa u koju su imenovani predstavnici: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Privredne komore Srbije, Fakulteta zaštite na radu u Nišu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost”, Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije.

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodiće se u periodu od 5. juna 2019. godine do 25. juna 2019. godine za predstavnike državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženja poslodavaca, privredne komore, stručnu javnost, predstavnike nevladinog sektora i druge zainteresovane učesnike.

 

Učesnici javne rasprave pozivaju se da u toku perioda trajanja javne rasprave dostavljaju predloge, sugestije, inicijative i komentare na imejl adresu: upravazabzr@minrzs.gov.rs, odnosno pisanim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „za javnu raspravu”.

 

Tribine za raspravu o Nacrtu zakona biće organizovane u:
1) Kragujevcu, dana 5. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali Skupštine grada Kragujevca, Trg slobode broj 3;
2) Novom Sadu, dana 11. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina broj 2;
3) Novom Pazaru, dana 18. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u svečanoj sali Doma kulture Novi Pazar, Stevana Nemanje broj 2;
4) Beogradu, dana 21. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Velikoj sali na šestom spratu, Nemanjina 22-26;
5) Nišu, dana 25. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali Skupštine grada Niša, Nikole Pašića broj 24.

 

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će analizirati sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Ovde mozete preuzeti:
Nacrt Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (2019)
Obrazac za primedbe i predloge u vezi sa Nacrtom zakona
Obrazlozenje donosenja novog zakona

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.