Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji 2018. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio je da je prevencija najisplativija. Ovaj dan obeleževa prevenciju. Privreda je garant prosperiteta, a bezbednost privrede. Cilj je da se radnik vrati bezbedan i zdrav kući. Put ka tom cilju vodi kroz unaprađenje mera BZR, promociji BZR, uvođenjem najviših standarda, saradnjom sa sindikatima, poslodavcima, zaposlenima i školama… Ministar Đorđević je to rekao čestitajući svim radnicima i poslodavcima Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji i Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu.

Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula rekla je da oblast bezbednosti i zdravlja na radu deo odgovornog poslovanja. Primenjivanjem mera bezbednosti i zdravlja na radu poslodavci smanjuju troškove i ostvaraju dobrobit svima. Bezbednost i zdravlje na radu je obaveza za poslodavce, a pravo zaposlenih. Skrenula je pažnju na potrebu očuvanja radno aktivnih radnika, kao i zajednički cilj ka razvijanju kulture prevencije. Bezbednost i zdravlje na radu treba da bude želja, a ne obaveza, nešto što se mora, jer bezbednost nema cenu. Direktorka Furtula je najavila donošenje novog, modernijeg, praktičnijeg i primenjivijeg zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

Na manifestaciji su najuspešnijim kompanijama i fizičkim licima dodeljena nacionalna priznanja za izuzetna postignuća u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pohvalnicu 28. april dobili su: KBC Dragiša Mišović, Knauf insulation, Unisoft doo, PIK Bečej, AD INSA.

Plaketu 28. april dobili su: Rudnik i flotacija Rudnik, SS Bofos, UBZR opštine Žitnica, Politehnička škola iz Kragujevca, Tehnička škola iz Subotice.

Povelju 28. april dobili su: Eko step pellet, Lazar, Radijator inženjering, Henkel, ContiTech.

Prema rečima direktorke Marine Furtule, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održaće sastanke sa nagrađenim kompanijama, kako bi svoja praktična znanja i iskustva podelile sa drugim zainteresovanim kompanijama u Republici Srbiji.