Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

  ravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za...

  Detaljnije
  Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

  Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama...

  Detaljnije
  Konfеrеnciju „Bеzbеdan rad – zdrava budućnost“

  Povodom obеlеžavanja Godinе bеzbеdnosti i zdravlja na radu i Evropskе...

  Detaljnije
  Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći na radnom mestu sa povećanim rizikom – jednom godišnje ili jednom u pet godina ili...?

  Obuka zaposlenih za pružanje prve pomoći je bliže određena Pravilnikom...

  Detaljnije
  Okrugli sto - nacrt zakona, strategija 2018-2022, "Vision Zero"

  U sklopu projekta  "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija...

  Detaljnije
  Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

  Nakon obavljenih planiranih javnih rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti...

  Detaljnije
  Smernice za bezbedan i zdrav rad na visokim temperaturama

  Shodno odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu predviđeno...

  Detaljnije
  Javna rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

  U Beogradu je, 21.06.2019. godine, održana četvrta javna rasprava o...

  Detaljnije
  Međunarodna obuka koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

   

  Međunarodna organizacija rada (MOR) u saradnji sa Upravom...

  Detaljnije
  Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

  Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 14/2019 od...

  Detaljnije
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

  Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 11/2019 od...

  Detaljnije
  2019. godina bezbednosti i zdravlja na radu

  Vlada Republike Srbije donela je Odluku da se 2019. godina...

  Detaljnije
 • Inspekcija rada
  Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad za 2019. godinu

  Objavljen je Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad u 2019....

  Detaljnije
  Konferencija "Analiza nadzora nad radom pravnih lica i preduzetnika sa licencom"

  Uprava za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa...

  Detaljnije
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

  Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 1/2019 od...

  Detaljnije
  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

  Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 106/2018 od...

  Detaljnije
  Rad na otvorenom pri uslovima niskih temperatura

  U periodu kada su temperature počele padati, hteli smo da...

  Detaljnije
  Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

  U toku decembra 2018. godine objavljena je Uredba o izmenama...

  Detaljnije
  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

  Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 101/2018 od...

  Detaljnije
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

  Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 101/2018 od...

  Detaljnije