Aktuelno

Vatrogasni aparati u kolima

Vatrogasni aparati (pp aparati) u kolima su deo opreme koji u slučaju nužde može biti od velike koristi vozačima. Iako kod nas nije obavezan deo opreme za putnička vozila, preporučuje se da ga imate u kolima za slučaj potrebe. Šta kada dođe do požara na automobilu? Ovakve situacije uvek prati najveći neprijatelj dobrog i efikasnog […]

detaljnije

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju

Kao jedan od rizika koji prate rad na računaru pominje se i zračenje koje potiče od elektromagnetnih polja radne sredine. Tokom poslednje decenije  često se postavljalo pitanje da li i koliko ekrani “zrače” i pitanje medicinskih problema  nastalih used rada na računaru. Međutim rad na računaru je samo jedan od vidova izloženosti elektromagnetnom zračenju.  U cilju uređenja […]

detaljnije

Međunarodni praznik rada Prvi maj

Međunarodni praznik rada Prvi maj obeleževa se širom sveta i u Srbiji, u znak sećanja na događaje iz 1886. godine kada su desetine hiljada radnika u Čikagu stupile u štrajk, zahtevajući osmočasovno radno vreme. Generalni štrajk u Čikagu počeo je 1. maja, dva dana kasnije došlo je do sukoba, a 4. maja su organizovane masovne […]

detaljnije

Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji 2018. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio je da je prevencija najisplativija. Ovaj dan obeleževa prevenciju. Privreda je garant prosperiteta, a bezbednost privrede. Cilj je da se radnik vrati bezbedan i zdrav kući. Put ka tom cilju vodi kroz unaprađenje mera BZR, promociji BZR, uvođenjem najviših standarda, saradnjom sa sindikatima, poslodavcima, […]

detaljnije

XII Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „BZR radnika pri izvođenju građevinskih radova“

BORA ZAŠTITA je 19. i 20. aprila na Fruškoj gori učestovovala na XII Naučno – stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem sa temom „Bezbednost i zaštita zdravlja radnika pri izvođenju građevinskih radova u organizaciji Udruženja za unapređenje sistema bezbednosti i zaštite radnika infrastrukture Srbije „BUR & IS“ uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna […]

detaljnije

10. rodjendan BORA ZAŠTITA doo Valjevo

28.03.2008. godine osnovana je BORA ZAŠTITA doo. Nadam se da ćemo širiti svest i značaj bezbednosti i zdravlja na radu zajedno sa našim partnerima još dugi niz godina!   Bora zaštita doo Valjevo

detaljnije
Inspekcija rada

Izveštaj o radu inspektorata za rad u 2017. godini

Izveštaj o radu inspektorata za rad za 2017. godinu ukazuje da je znatno veće kršenje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu nego u oblasti radnih odnosa, tako da će prioritet insprekcije rada biti polje bezbednosti i zdravlja na radu kako bi došlo do smanjenja broja povreda. U oblasti radnih odnosa prioritet će biti […]

detaljnije

Državni i verski praznici Republike Srbije

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. gl. RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011.) državni praznici Republike Srbije su: Nova godina praznuje se 1. i 2. januara. Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara. Praznik rada praznuje se 1. i 2. maja. Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje […]

detaljnije

Novi podzakonski propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa posebnim osvrtom na kontrolne liste u oblasti rada

  U organizaciji Udruženja za vanredne situcije Republike Srbije, dana 27.12.2017. godine, u Beogradu, organizovan je seminar pod nazivom Novi podzakonski propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa posebnim osvrtom na kontrolne liste u oblasti rada. Predavač je bila Maja Ilić – diplomirani inženjer tehnologije za hemijsko inženjerstvo, viši savetnik u inspektoratu za […]

detaljnije
Inspekcija rada

Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad za 2018. godinu

  Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljen je Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad u 2018. godini. Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti rada, prvenstveno u oblasti radnih odnosa i […]

detaljnije
error: Content is protected !!