Aktuelno

Konfеrеnciju „Bеzbеdan rad – zdrava budućnost“

Povodom obеlеžavanja Godinе bеzbеdnosti i zdravlja na radu i Evropskе nеdеljе bеzbеdnosti i zdravlja na radu u ponеdеljak 28. oktobra 2019. godinе u „Starom dvoru“  održana je konfеrеncija „Bеzbеdan rad – zdrava budućnost“. Konferenciju je otvorio državni sekretar ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić, koji je istekao da je bezbednost i […]

detaljnije

Objavljen članak u stručnom časopisu ZAŠTITA PLUS

U novom dvobroju stručnog časopisa ZAŠTITA PLUS objavljen je članak „Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći na radnom mestu sa povećanim rizikom – jednom godišnje ili jednom u pet godina ili…?“ Vladana Mitrovića,  predstavnika Bora Zastita.   Ceo članak možete pročitati u časopisu ZAŠTITA PLUS ili na našem sajtu: Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći na radnom mestu […]

detaljnije

Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći na radnom mestu sa povećanim rizikom – jednom godišnje ili jednom u pet godina ili…?

Obuka zaposlenih za pružanje prve pomoći je bliže određena Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći, objavljenim u Službenom  glasniku Republike Srbije broj 109/2016 (u daljem tekstu: pravilnik). Obaj pravilnik propisuje način pružanja prve pomoći, vrste […]

detaljnije

Okrugli sto – nacrt zakona, strategija 2018-2022, „Vision Zero“

U sklopu projekta  „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama“, u sredu 24. 07.2019. godine u Kragujevcu, održan je okrugli sto posvećen zakonskim novinama, strateškim pravcima i aktuelnim kampanjama i temama iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na kome su prisustvovali i […]

detaljnije

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Nakon obavljenih planiranih javnih rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koje su održane u Kragujevcu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Beogradu i Nišu, kao i prikupljanja predloga i sugestija putem pošte ili imejla Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja je objavilo izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o bezbednosti […]

detaljnije

Smernice za bezbedan i zdrav rad na visokim temperaturama

Shodno odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu predviđeno je da se zaposlenima obezbedi rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac ne može uticati na spoljašnje faktore kao što su sunčevo zračenje, teperatura, vlažnost vazduha, ali primenom mera bezbednosti i zdravlja na […]

detaljnije

Javna rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

U Beogradu je, 21.06.2019. godine, održana četvrta javna rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu na kome je učestvovao i predstavnik BORA ZAŠTITA. Do sada su održane javne rasprave u Kragujevcu, Novom Sadu i Novom Pazaru. Planirano je da se nakon Beograda održi još jedna u Nišu. Nakon poslednje održane javne rasprave […]

detaljnije

Javna rasprava o nacrtu novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Odbor za privredu i finansije doneo je zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (u daljem tekstu: Nacrt zakona).   Nacrt zakona sačinila je Radna grupa u koju su imenovani predstavnici: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna […]

detaljnije

25 godina SAVA KOP doo Valjevo

Nas klijent SAVA KOP doo u petak 31.05.2019. proslavio je 25 god. uspešnog poslovanja i tom prilikom se zahvalio svima koji su ucestvovali i pomogli u stvaranju takvog rezultata. Želimo im puno sreće u daljem radu i proslavu zlatnog jubileja! Bora zastita d.o.o.

detaljnije
No image

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

„Uprava za bеzbеdnost i zdravljе na radu u saradnji sa socijalnim partnеrima obеlеžila jе „28. april” Dan bеzbеdnosti i zdrava na radu u Rеpublici Srbiji dodеlom nacionalnih priznanja pravnim i fizičkim licima. Državni sеkrеtar Bojana Stanić otvorila jе konfеrеnciju i u imе ministra za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja gospodina Zorana Đorđеvića. U svom […]

detaljnije
error: Content is protected !!