Aktuelno

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

ravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 86/2019 od 6.12.2019. godine, a stupio je na snagu 14.12.2019. godine. Izvršene su sledeće promene ovim izmenama i dopunama pravilnika: – U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i […]

detaljnije

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama je objavljen u u „Službenom glasniku RS“, br. 86/2019 od 6.12.2019. godine, a stupio je na snagu 14.12.2019. Ovim izmenama i dopunama su izvršene sledeće promene: – U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama […]

detaljnije
Skupstina Srbije

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu u skupštini

Od 02.12.2019. godine predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je u proceduri skupštine Republike Srbije. Nakon najave donošenja novog Zakona usledilo je  donošenje nacrta i organizovanje javnih rasprava. Posle analiziranja predloga i sugestija iznetih u javnim raspravama i dostavljenim pisanim putem, predlog zakon je donet vladi Republike Srbije. Nakon usvajanja predloga novog Zakona vlada […]

detaljnije

Konfеrеnciju „Bеzbеdan rad – zdrava budućnost“

Povodom obеlеžavanja Godinе bеzbеdnosti i zdravlja na radu i Evropskе nеdеljе bеzbеdnosti i zdravlja na radu u ponеdеljak 28. oktobra 2019. godinе u „Starom dvoru“  održana je konfеrеncija „Bеzbеdan rad – zdrava budućnost“. Konferenciju je otvorio državni sekretar ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić, koji je istekao da je bezbednost i […]

detaljnije

Objavljen članak u stručnom časopisu ZAŠTITA PLUS

U novom dvobroju stručnog časopisa ZAŠTITA PLUS objavljen je članak „Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći na radnom mestu sa povećanim rizikom – jednom godišnje ili jednom u pet godina ili…?“ Vladana Mitrovića,  predstavnika Bora Zastita.   Ceo članak možete pročitati u časopisu ZAŠTITA PLUS ili na našem sajtu: Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći na radnom mestu […]

detaljnije

Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći na radnom mestu sa povećanim rizikom – jednom godišnje ili jednom u pet godina ili…?

Obuka zaposlenih za pružanje prve pomoći je bliže određena Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći, objavljenim u Službenom  glasniku Republike Srbije broj 109/2016 (u daljem tekstu: pravilnik). Obaj pravilnik propisuje način pružanja prve pomoći, vrste […]

detaljnije

Okrugli sto – nacrt zakona, strategija 2018-2022, „Vision Zero“

U sklopu projekta  „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama“, u sredu 24. 07.2019. godine u Kragujevcu, održan je okrugli sto posvećen zakonskim novinama, strateškim pravcima i aktuelnim kampanjama i temama iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na kome su prisustvovali i […]

detaljnije

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Nakon obavljenih planiranih javnih rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koje su održane u Kragujevcu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Beogradu i Nišu, kao i prikupljanja predloga i sugestija putem pošte ili imejla Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja je objavilo izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o bezbednosti […]

detaljnije

Smernice za bezbedan i zdrav rad na visokim temperaturama

Shodno odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu predviđeno je da se zaposlenima obezbedi rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac ne može uticati na spoljašnje faktore kao što su sunčevo zračenje, teperatura, vlažnost vazduha, ali primenom mera bezbednosti i zdravlja na […]

detaljnije

Javna rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

U Beogradu je, 21.06.2019. godine, održana četvrta javna rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu na kome je učestvovao i predstavnik BORA ZAŠTITA. Do sada su održane javne rasprave u Kragujevcu, Novom Sadu i Novom Pazaru. Planirano je da se nakon Beograda održi još jedna u Nišu. Nakon poslednje održane javne rasprave […]

detaljnije
error: Content is protected !!