Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima stupa na snagu u petak, 4. decembra 2015 godine.

Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima predviđeno je da prosečno nedeljno radno vreme člana posade vozila u bilo kom četvoromesečnom periodu ne sme da bude duže od 48 časova, uključujući i prekovremeni rad. Najduže radno vreme člana posade, uključujući i prekovremeni rad, ne sme da bude duže od 14 časova u periodu od 24 časa, a najduže nedeljno radno vreme člana posade vozila može da iznosi 60 časova, uključujući i prekovremeni rad.

Po tom aktu vozači teretnih vozila i autobusa obavezni da nose potvrde o vozačkim aktivnostima za tekući dan i prethodnih 28 dana. Za kršenje te obaveze za vozače propisana je novčana kazna od 30.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu u trajanju od najmanje 240 časova, uz izricanje dva kaznena poena.

Ceo zakon možete preuzeti na našem sajtu:
Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (Sl. gl. RS, br. 96-2015)