Arhiva

Mesečna arhiva: januar 2019

Konferencija „Analiza nadzora nad radom pravnih lica i preduzetnika sa licencom“

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovala je 23.01.2019. godine u Palati Srbija u Beogradu konferenciju „Analiza nadzora nad radom pravnih lica i preduzetnika sa licencom“ na kojoj su učestvovale prevashodno agencije i preduzetnici sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na […]

detaljnije

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 1/2019 od 11.1.2019. godine, a stupio je na snagu 19.1.2019. Ovim promenama dodata je uvodna napomena u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. Obaveze navedene u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu primenjuju se kad god to zahtevaju karakteristike […]

detaljnije

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 106/2018 od 31.12.2018. godine, a stupio je na snagu 8.1.2019. godine. Ovim izmenama je promenjen obrazac izveštaja o povredi na radu. Novi obrazac je značajno drugačiji u odnosu na prethodni. Globalni utisak je da su suštinske izmene u smanjenju opisnih polja i preformulisanju pitanja i odgovora u […]

detaljnije

Rad na otvorenom pri uslovima niskih temperatura

U periodu kada su temperature počele padati, hteli smo da približimo važnost i značaj pravilnog postupanja kod radova na otvorenom u uslovima niskih temperatura. U srpskom zakonodavstvu iz područja bezbednosti i zdravlja na radu nisu propisani minimalni zahtevi u pogledu uslova rada na otvorenom pri uslovima niskih temperatura, tj. prekida rada. Nadležno ministarstvo je zbog […]

detaljnije

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

U toku decembra 2018. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima u „Službenom glasniku RS“, br. 98/2018 od 14.12.2018. godine, a stupila je na snagu 22.12.2018. U prvom članu ove izmena definisana je promena značenja izraza investitor, izbacivanjem jednog dela definicije, tako da sada glasi: “investitor […]

detaljnije
error: Content is protected !!