2019. godina bezbednosti i zdravlja na radu

Vlada Republike Srbije donela je Odluku da se 2019. godina proglasi godinom bezbednosti i zdravlja na radu kako bi se skrenula posebna pažnja javnosti na važnost ove oblasti imajući u vidu da je pitanje bezbednosti i zdravlja na radu od opšteg društvenog značaja i u zajedničkom je interesu za sve zaposlene i poslodavce. Najavu ove odluke smo već imali na konferenciji posvećenoj bezbednosti i zdravlju na radu o kojoj smo pisali na našem sajtu: http://borazastita.rs/konferencija-analiza-nadzora-nad-radom-pravnih-lica-preduzetnika-sa-licencom/
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je tim povodom, kako bi se broj povreda na radu smanjio, pripremilo Plan aktivnosti kojima će se između ostalog posebna pažnja usmeriti na doslednu primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, poštovanje propisanih procedura, podizanje svesti poslodavaca i zaposlenih o važnosti primene mera. Radnici Srbije su najveći resurs zato zaslužuju najveći nivo bezbednosti i zdravlja na radu.

Plan aktivnosti inspekcije rada smo već predstavili na našem sajtu:

Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad za 2019. godinu


Odluku vlade o proglašenju 2019. godinom bezbednosti i zdravlja na radu možete preuzeti ovde: Odluka o proglasenju 2019. godine za godinu

 

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. bzr.