Arhiva

Mesečna arhiva: decembar 2017

Mere zaštite pri dekorisanju novogodišnje jelke

Bora zaštita je u saradnji sa OŠ Prota Mateja Nenadović, Brankovina, i ove godine organizovala, sada već tradiocionalni, likovni konkurs na temu iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu. Ove godine tema likovnog konkursa je „Rizici i mere zaštite pri dekorisanju novogodišnje jelke“. Pobednicima konkursa, dana 29.12.2017. godine u IO Joševa, uručeni su poklon – […]

detaljnije

Pravilnik o Programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavršavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05 i 91/15), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o Programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavršavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu. Pravilnik je objavljen u „Službenom […]

detaljnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasniku RS“, br. 113/2017)

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: Izmena) koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god. Članom 1. dopunjuje se čl. 35. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) dodaje se stav 2. koji […]

detaljnije
Zimski saveti za voznju

Zimski saveti za vožnju

Padom temperature stvaraju se rizici na putu kojih morate biti svesni i o kojim morate posebno voditi računa. Padom temperature može doći do pada pritiska u gumama. Vodite računa da imate odgovarajuće gume za ovo godišnje doba. Kada vozite po snegu ili ledu izbegavajte korišćenje kočnica za smanjenje brzine. Kočenje vršite postepno. Pokušajte smanjenjem brzine […]

detaljnije
error: Content is protected !!